Putování ikony Panny Marie Čenstochovské na Slovensku

Ilustracni foto Pouť „Od oceánu k oceánu“ poslední srpnový den pokračovala z České republiky na Slovensko. První slovenská zastávka byla v bratislavském kostele Sv. Rodiny, kde ikonu Panny Marie a její doprovod přivítal tamější kněz Ján Duc. K celé pouti se vyjádřil pro rádio Lumen slovy: „Cítíme, že si neumíme pomoci sami. Ona přichází, aby nám pomohla k tomu, abychom znovu přijali Boží plán a abychom život prožívali v lásce a v úctě jeden k druhému.“

Na Slovensku putování Panny Marie Čenstochovské organizuje občanské sdružení Fórum života. Její předsedkyně Marcela Dobešová ve své přímluvě v Bratislavě podotkla, že hrozba pro civilizaci života a lásky má globální rozměr: „Proto i my, laici, kteří jsme zapojeni do obrany života od početí po přirozenou smrt, si uvědomujeme, že sami nemáme šanci vyhrát tento boj s extrémně agresivní silou civilizace smrti.“ Večerní mši svatou v kostele Sv. Rodiny v Bratislavě celebroval pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Věřícím připomenul, že stát se otcem a matkou je něco, co přesahuje čistě pozemské limity. Pozvání k otcovství nebo mateřství je podle něj nejen Božím pozváním, ale také povoláním a posláním.

Další den, 1. září, v Banské Bystrici, kam ikona doputovala, celebroval mši svatou Mons. Marián Bublinec. Ve své homilii hovořil o potřebě „změny mentality našeho světa“, abychom přestali ničit a vraždit ty nejvíc nevinné a bezbranné osoby. Dále hovořil o důležitosti vztahu otce a matky, díky kterému dítě načerpává a „nasává“ Boží lásku. Také zdůraznil, že pokud se odkloníme od Božích přikázání a Evangelia, jdeme sami proti sobě, protože je potřebné rozlišovat, co je skutečné dobro, a co se jako dobro pouze tváří. Rozlišit to dokáže člověk jen tehdy, když je otevřený pravdám víry. Poté pokračoval: „Zdravý rozum, víra, křesťanské přesvědčení říkají, že jen normální rodina postavená na nerozlučném manželství mezi mužem a ženou, může být něco, co naší Církvi a společnosti pomůže.“ Také dodal: „Pokud Církev přestane připomínat tyto základní pravdy, zradí člověka.“ Budoucnost je postavená na otevřenosti životu a je potřebné říct jasné NE všemu, co napadá zdravou rodinu.

V neděli se ikona ocitla v tak trochu jiném seskupení lidí. Odpoledne doputovala ze Žiliny do Višňového, kde právě probíhala tradiční pouť mužů, jichž se zúčastnilo na 1400. Mši svatou ve Višňové celebroval žilinský diecézní biskup Mons. Tomáš Galis. V homilii zaměřené na mužské posluchače řekl, že „přítomnost otce v rodině by měla být aktivně přítomná. Otec by měl být nositelem oblažující a kreativní zkušenosti tím, že žije s Bohem“.

V pondělí doputovala ikona s Pannou Marií na Kalvárii v Nitře, kde celebroval mši svatou emeritní biskup Mons. Dominik Tóth, který ocenil dílo Fóra života. „Každé jedno zachráněné dítě, to je vítězství Neposkvrněného Srdce.“

V dalších dnech doputovalo auto s ikonou až do Popradu. Ve středu tam mši svatou, celebrovanou spišským diecézním biskupem Mons. Štefanem Sečkou, přenášelo Rádio Lumen. Celebrující se v homilii soustředil na myšlenku o tom, že národy v minulosti zanikly, protože u nich došlo k vnitřnímu rozvratu. Ve středu 5. září se pak průvod s ikonou vydal na horu Zvir v Litmanovej. Vozík s cenným nákladem vzbuzoval velký rozruch a zájem. Místní kněz řeckokatolické církve Vasiľ Kindla přivítal průvod výstižnými slovy: „Vítáme vás a naši Královnu.“ Během mše svaté tento kněz zdůraznil, že Boží Matka má ráda všechny lidi a prožívá bolest nad každým zabitím. Pak se modlil přímo k Panně Marii: „Dej nám do srdce tužbu více se angažovat za život.“

Ve čtvrtek 6. září čekali ikonu Panny Marie Čenstochovské nejprve věřící v Paduánských Košicích, kde právě probíhaly kněžské rekolekce. Mši svatou celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V homilii pozval kněze i všechny přítomné k tomu, aby na sebe vzali spoluzodpovědnost za víru a za stav i obraz Církve v dnešním světě.

V podvečer nastal přesun ikony do Prešova, kde se v řeckokatolické Katedrále sv. Jana Křtitele dostalo ikoně Madony vřelého přivítání od kněží i od Božího lidu. V homilii mluvčí Řeckokatolického arcibiskupského úřadu v Prešově Mons. Ľubomír Petrík vyzdvihl úzkou souvislost mezi Pannou Marií a ochranou života: „Přesvatá Bohorodička je druhá Eva. Není už jen matkou živých, ale Matkou Života, protože na svět přivedla Ježíše Krista, ve kterém spočívá život.“

V den slavnosti narození Panny Marie 8. září byla sloužena mše svatá prešovským arcibiskupem Mons. Jánem Babiskem v Ľutine. V homilii mj. pronesl: „Pouť Čenstochovské ikony ’Od oceánu k oceánu‘ je velký akt víry ve vítězství Bohorodičky. Ochránci života si uvědomují, že sami nemají šanci vyhrát boj s extrémně agresivním duchem dnešní doby, který rozdává smrt. Žádají o pomoc Matku Boží, která chrání život svého Syna a chce chránit i dnes ženy před hrozným hříchem, potratem. Vždyť ona rozšlapala hlavu odvěkého vraha, Ona zvítězila nad zlým, jí se hřích nedotknul. Svou panenskou trvalou čistotou chce chránit čistotu dnešních mladých lidí, chlapců, děvčat i dnešních manželů.“ Na jiném místě podotýká: „Maria zachraňuje své děti nejen od pozemského neštěstí, ale také od neštěstí věčného.“

Poté slovenští věřící předali ikonu zástupcům pro-life z Maďarska, aby v této pouti spojující národy mohli v následujících dnech pokračovat ve své zemi.

Zástupci slovenské strany Fóra života jsou po náročné pouti unavení, ale šťastní. Pozitivně hodnotí nejen průběh putování na Slovensku, ale živý zájem věřících o problematiku ochrany života od početí po přirozenou smrt. Organizátoři projektu děkují všem, kteří ho podpořili modlitbou nebo přímou účastí.

Zdroj: odoceanukoceanu.sk

-mm-