Svatý Josef bude přidán do eucharistických modliteb katolické církve

Jméno svatého Josefa bude brzy přidáno do všech eucharistických modliteb pravidelně používaných v latinském ritu.

Kongregace pro bohoslužbu vydala dekret požadující zařazení svatého Josefa do druhé, třetí a čtvrté eucharistické modlitby. V první eucharistické modlitbě, římském kánonu, je svatý Josef již zmiňován, což nařídil blahoslavený Jan XXIII.

Dekret Kongregace pro bohoslužbu, formálně datován 1. května (svátek svatého Josefa Dělníka), uvádí latinské znění odkazů na svatého Josefa, které budou v eucharistických modlitbách následovat bezprostředně po zmínkách Panny Marie. Vatikán v nejbližší době poskytne oficiální překlady do dalších jazyků.

Ve vatikánském dekretu - podepsaném kardinálem Antoniem Canizares Lloverou a arcibiskupem Arthurem Rochem, prefektem a sekretářem kongregace -, se uvádí, že poté, co papež Jan XXIII. přidal jméno svatého Josefa do římského kánonu, petice věřících požadovaly, aby byl svatý Josef jmenován i v ostatních eucharistických modlitbách. Tyto petice, píše se v dekretu, měly podporu papeže Benedikta XVI. i papeže Františka.

Papež František tento nový příkaz schválil.

Zdroj: radiovaticana.cz

-mk-