Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová (1927–2011) v Místodržitelském paláci

Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené milovnice umění a krásných věcí. Nemůžeme o ní sice mluvit jako o sběratelce v úzkém slova smyslu, přesto však lze soubor uměleckých předmětů a starožitností, který během svého života shromáždila, považovat za více než pozoruhodný. Narodila se v roce 1927 v Horšovském Týně. Od roku 1934 žila v Brně, kde od padesátých let dvacátého století působila jako známá lékařka. Svoji odbornou kariéru završila jako dlouholetá primářka oddělení Kliniky infekčních chorob ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích.

Umění bylo jejím celoživotním zájmem. Nejen příležitostné nákupy u starožitníků a některých soukromníků, ale i dary žijících umělců, v mnoha případech vděčných pacientů (připomeňme, že její specializací byly jaterní choroby), pomáhaly rozmnožit soubor krásných cenností, zahrnující pozoruhodná díla gotického sochařství, barokní i moderní malby, volné grafiky či uměleckého řemesla.

V roce 2002 se paní doktorka Richterová rozhodla výběr nejhodnotnějších kusů z vlastní sbírky věnovat Moravské galerii v Brně, aby se z nich mohli těšit i ostatní lidé, zájemci o umění z řad návštěvníků galerie, ke kterým sama dlouhá léta patřila. Výstava větší části darovaných předmětů je formou pocty jedné z nejštědřejších donátorek naší instituce z posledních let.

Výstava probíhá v Kabinetě Místodržitelského paláce v Brně od 16. prosince 2011 do 9. září 2012.

Místodržitelský palác je jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších barokních budov města Brna – tzv. Místodržitelský palác je s Moravskou galerií v Brně spojen teprve od roku 1990, kdy jej Magistrát města Brna (krátce po zrušení Muzea dělnického hnutí) předal této instituci.

V současnosti je v prvním patře umístěna stálá expozice umění od gotiky do 19. století, jejíž součástí je Kabinet kresby a grafiky a prostor pro aktuální výstavy. Přízemí budovy je vyhrazeno pro pořádání rozsáhlých krátkodobých výstav. V Místodržitelském paláci je dále Barokní sál s kapacitou 150 míst, ve kterém jsou pořádány nejrůznější akce i aktuální výstavy. Dále se zde nachází muzejní obchod a jazzová kavárna Podobrazy.

Historie objektu jako jedné z dominant Moravského (dříve Joštova) náměstí je úzce spjata s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století, kdy byl jako augustiniánský klášter založen v těsné blízkosti městských hradeb moravským markrabětem Janem Jindřichem. Současnou podobu však získal tento stavební komplex jednak v 60. letech 17. století (architekt Jan Křtitel Erna) a zejména pak za barokní přestavby prováděné od 30. let do roku 1752 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž ukončení byl klášter povýšen na opatství. Poté co v důsledku josefínských reforem na počátku 80. let byli augustiniáni nuceni přestěhovat se do budov starobrněnského kláštera, byly do uprázdněných reprezentativních prostor přejmenovaného „dikasteriálního paláce“ nadlouho umístěny nové státní, zemské a stavovské úřady. Následující stavební úpravy, které zvláště poznamenaly především interiéry, projektoval vídeňský dvorní architekt Franz Anton Hillebrandt. Zemským úřadům a jako sídlo zemského prezidenta sloužil palác i po roce 1918, za protektorátu ovšem vystřídaly úřady mladého československého státu úřady německé. Dalším závažným mezníkem novodobých dějin bylo rozhodnutí o přidělení paláce Muzeu dělnického hnutí Brněnska, jež budovou disponovalo od r. 1955 až do politických změn po listopadu 1989.

-jk-