Pohled Medúzy – evropské umění šesti století

Umění od gotiky po 19. století představuje stálá expozice v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně.

Název expozice je inspirován obrazem Petra Pavla Rubense „Hlava Medúzy“, který patří k nejpozoruhodnějším uměleckým dílům ve sbírkách starého umění Moravské galerie v Brně. Pohled Medúzy měl jak známo v příběhu o Perseovi takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. To, že se umělci podařilo přenést tuto magickou schopnost do obrazu, dokazuje skutečnost, že Rubensův obraz byl v původní instalaci muzea vystaven za oponou, aby se ženy a děti nevylekaly. Název expozice je metaforou výtvarného umění schopného vyvolávat silné zážitky, budit úžas a dráždit divákovu fantazii. Soustředí nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek Moravské galerie v Brně od 14. do 19. století, doplněná o díla zapůjčená z církevního majetku a sbírek dalších institucí. Mezi jednotlivými kolekcemi zaujímá významné místo umění středověku, díla barokních malířů a sochařů moravské a rakouské provenience, soubor italského, vlámského a holandského malířství, obohacený v poslední době o významné přírůstky i nová autorská připsání, a konečně umění 19. století v jeho figurální a krajinářské poloze.

Části výstavy

Ad honorem Dei – Výtvarná kultura středověku Moravy, Čech, Rakouska, Německa a Nizozemí
LʼItalia Magnifica – Italské umění 14.–18. století
Život a mýtus – Nizozemské malířství 16.–17. století
Triumf víry – Oslavení rozumu – Barokní umění
Příběh člověka, tvář krajiny – Umění 19. století

Informace pro návštěvníky

Expozice je doplněna doprovodnými texty a rozšířenými popiskami u nejvýznamnějších děl a autorů (čeština, angličtina).

Kurátoři

Kaliopi Chamonikola, Zora Wörgötter

Odborná spolupráce a výběr exponátů

Doc. PhDr. Ladislav Daniel (NG Praha), PhDr. Vlasta Kratinová, PhDr. Olga Pujmanová (NG Praha), Doc. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (FF MU Brno), PhDr. Kateřina Svobodová (MG)
Stálá expozice byla zpřístupněna 15. 3. 2001.

Zdroj: informace Moravské galerie v Brně

-jk-