Ultimátum EU: jak odpoví Maďarsko?

Viktor OrbánMaďarský premiér Viktor Orbán a maďarská ústava nedávno vstupující v platnost vyvedli Brusel z rovnováhy. Některá ustanovení základního zákona Maďarska natolik šokovaly evropské úředníky, že Maďarům předložili ultimátům – upravit v průběhu týdne všechny nedostatky. Zmiňovaná konstituce totiž vypadá jako opovážlivá výzva liberálním pilířům Evropy. Nyní nastala otázka, ohne-li se Budapešť před Bruselem, nebo si svůj krok ustojí.

Tlak na všech stranách

Nejvíce výtek doznal zákon týkající se centrální banky. Stát se v něm rozhodl posílit svoji roli, což je podle názoru evropské komise v rozporu s evropskými normami o nezávislosti centrálních bank. Kromě toho vznikly otázky ohledně zavedení dočasné normy na snížení hranice věku soudců a rovněž zavedení funkce zplnomocněnce dle ochrany soukromých údajů. V Bruselu rovněž neocenili ukončení licence opoziční radiostanici Clubradio.

Svoje požadavky vyjádřil i MMF. Maďarsko bylo jako jedna z prvních zemí ve světě ještě v roce 2008 na hranici defaultu. Maďary požadovaných 20 miliard euro může MMF zablokovat, nebude-li přezkoumána ústava, provedeno snížení výdajů a změněn systém sociálního zabezpečení. Hlavní ratingové agentury jako na objednávku snížily rating země – aby byla vstřícnější. Bývalý premiér Belgie, šéf frakce liberálů v europarlamentu Guy Verhofstadt, otevřeně vyžaduje sankce.

Jako na objednávku v nejnepříhodnější dobu opoziční maďarská média obvinila blízkého spolubojovníka Orbána – prezidenta Pála Schmitta – z toho, že nečestně obhájil disertaci o současném olympijském hnutí. Proč? Protože podepsal všechny zákony i takovou ústavu, která není Bruselu pochuti. A dodatečný tlak přece neuškodí.

Kompromitující materiál na Orbána nemohli najít. Noviny The Financial Times ho srovnávala s Vladimírem Putinem, jenž také dusí demokracii. Britští novináři napsali: „Orbán se změnil z maďarského disidenta v malého tyrana, směřujícího po dobře známé trajektorii od ekonomického chaosu k samovládě. V období po pádu Berlínské zdi byly v EU dva velké projekty: jediná měna a posunutí demokracie na východ. Euro nyní prožívá vážné problémy a Orbánovy činy poukazují na to, že se demokracie nachází pod hrozbou.“

Výzva celoevropskému liberálnímu mainstreamu

Předpokládá se, že boj za „nezávislost centrální banky“ je jen začátkem snah EU udělat vše, aby Maďaři přepsali svůj základní zákon. Pouhým vrcholem ledovce byl příchod velkého množství zástupců ministrů do hlavního kreditního ústavu. Mnohem důležitější je do maďarské ústavy vepsané zvýšení pravomocí rady pro rozhlasové a televizního vysílání nebo zrušení předčasného osvobození z vězení u těch, kteří dostali doživotí. Nejedná se samozřejmě o návrat k trestu smrti, ale cesta k „humanizaci trestu“ je zde viditelně narušena.

BudapešťNejdůležitější je však výzva k obrození křesťanských hodnot, jež liberály přímo šokovala. Dnes se evropští liberálové, demokraté a socialisté chvástají tím, že je církev oddělena od státu a kontinent se stal „postkřesťanským“. A najednou takový dar – v ústavě Maďarska se píše, že národ spojuje „Bůh a křesťanství“. Vždyť je to skutečně tak: většina Maďarů vyznává katolickou víru, menšina náleží k luteránskému a kalvínskému vyznání. Muslimů a židů v zemi moc není a jen těžko lze nazvat Rómy původním obyvatelstvem. Samotný rozvoj maďarského státu probíhal rovněž na křesťanském základě.

Ještě několik úderů na liberální dogmatiku, na níž je založena EU. Například v otázce práva na potrat se v ústavě píše, že člověk má „právo na život od chvíle početí“. Homosexuálové a lesbické ženy zůstali rovněž nespokojeni – manželství bylo označeno „svazkem muže a ženy“ – opět výpad proti politické korektnosti. Těsně před Novým rokem se Hillary Clintonová a J. M. Barroso snažili Maďary přivést k rozumu. Neuspěli: 1. ledna 2012 dokument vstoupil v platnost.

Problémy rozděleného národa

Je zajímavé, že se bruselští kritici maďarské ústavy ani slovem nezmínili o té části, kde se mluví o ochraně krajanů v cizině. Zde jsou vidět příznaky neskrývané revanše za porážku ve dvou světových válkách. V Budapešti se zjevně nesmířili s tím, že půl druhého milionu Maďarů žije v Rumunsku, půl milionu na Slovensku, 400 tisíc v srbské Vojvodině a 150 tisíc v ukrajinském Zakarpatí. Kdysi to byly země Uherského království. A dnes po iniciativě Orbána Maďarům v sousedních zemích nejenom vydávají pasy.

Přímo v preambuli k ústavě se černé na bílém píše, že se země od nynějška nazývá ne „Maďarská republika“, ale jednoduše „Maďarsko“. Dále pokračuje v odkazu historických tradic, k právu na následovnictví koruny sv. Štěpána (Ištvána). Náznak je očividný – středověké Uherské království teritoriem přesahovalo současné Maďarsko minimálně dvakrát. Patřila tam i rumunská Transylvánie, celé Slovensko, Vojvodina, Zakarpatí, velká část Chorvatska, nevelká část Rakouska a Slovinska. Ústava říká, že: „Maďarsko se přidržuje idejí jednoty maďarského národa a nese odpovědnost za osud Maďarů žijících za jeho hranicemi.“

Kritika ze všech stran

MaďarskoNehledě na deklarovanou rozhodnost vydržet do konce, maďarská vláda slíbila vzít v úvahu ,,doporučení“ EU. Stěží měla jinou možnost. Ekonomika země se ocitá v hluboké krizi, do konce ledna bylo třeba zaplatit vnější dluh 16 miliard euro. Kurz národní měny se snížil rekordně – 320 forintů za na všech světových trzích oslabující euro. Státní dluh dosáhl 75 % HDP. A ať se hovoří o národní hrdosti sebevíc, na jisté ústupky lze pravděpodobně kývnout.

Orbán a jeho spolubojovníci budou ještě muset vynaložit na záchranu nové ústavy nemálo sil. Homosexuálům se nelíbí „sňatek jako svazek muže a ženy“, feministkám zase zákaz potratů, bruselským byrokratům posílení národní vlády. Budapešť dnes připomíná obsazenou pevnost. Budeme se zájmem sledovat, jak ji Orbán a lidé podobného smýšlení budou bránit a co mohou uhájit.

Zdroj: win.ru

Truchačov Vadim