Strach ovládá Evropu, Čechy však nikoli

Nejlepší americká, a zřejmě i světová, agentura pro výzkum veřejného mínění Galup uskutečnila ve střední a východní Evropě vč. Balkánu a také v nástupnických státech po bývalém SSSR průzkum, koho se obyvatelé těchto států obávají.

Zdá se, že zejména země východní Evropy se obávají Ruska. 69 % Poláků se cítí být ohroženo Ruskem. Není tedy překvapením, že pokud jde o obyvatele Pobaltských států, i oni se cítí být Ruskem ohroženy. Konkrétně pak v Estonsku v 58 %, v Litvě v 46 % a v Lotyšsku se silnou ruskojazyčnou menšinou přesahující zřejmě 2/5 obyvatelstva země pak v 42 %. (Z etnických Lotyšů, se tedy Ruskem cítí být ohroženo snad ještě více lidí, nežli v Polsku.) Zajímavý je vysoký stupeň pocitu ohrožení Ruskem také v Rumunsku s 57 % občanů.

Češi se ohroženi necítí

Naopak ve střední Evropě se pocit ohrožení obyvatel Ruskem velmi významně snižuje. Na Slovensku je to 17 %, v Maďarsku 14 % a v ČR 15 %. Přes studenoválečnický styl psaní českých mainstreamových médií se jen 15 % (!) českých občanů obává Ruska. To je zhruba voličská klientela ODS a TOP 09, které Ruskem vytrvale straší.

Češi, stejně tak jako Maďaři a Slováci, jsou si schopni, přes vytrvalé štvaní médií, udělat na reálné nebezpeční Ruska rozumný názor sami.

Na Balkáně se bojí každý každého

11 % Chorvatů se obává Srbska (což, upřímně, není zase tolik), 64 % obyvatel Kosova a 26 % obyvatel Albánie se také obává Srbska, a naopak 25 % obyvatel Srbska se obává USA. 15 % obyvatel Černé Hory se obává Albánie a 14 % Makedonců se obává Řecka. Je zajímavé, že Makedonci se se ve větší míře necítí být ohroženi Albánií. Obyvatelé Bosny a Hercegoviny se stejnou měrou obávají USA a Srbska, a to 10 %. Bosenští Srbové se tedy obávají Američanů, muslimové a Chorvati v Bosně zase pro změnu Srbů.

Trochu výjimečné jsou ve skupině států patřících k Balkánu obavy řeckých občanů. 39 % Řeků se cítí být ohroženo Německem, což je zřejmě důsledek toho, že Německo je jako největší věřitel Řecka velmi aktivním činitelem při řešení řecké finanční krize.

Téměř dvě třetiny Rusů (64 %) má obavy z USA. 52 % Ukrajinců má obavy z Ruska. 51 % obyvatel Turkmenistánu se obává Afghánistánu. Není překvapení, že téměř dvě třetiny Ázerbájdžánců se obává Arménie, a naopak 60 % Arménů se obává Ázerbájdžánu. 48 % Gruzínců se cítí ohroženo Ruskem.

Bělorusové (44 %), Kazaši (36 %) a Kyrgyzové (36 %) se obávají USA. Občané Tádžikistánu se obávají Sýrie. 16 % Moldavanů, což opět není příliš, se obává Ruska a 16 % Uzbeků se obává Afghánistánu. Pokud jde o Bulharsko, 14 % Bulharů se, podobně jako Srbové, obávají nejvíce USA.

Zejména pokud jde o obyvatele východní Evropy včetně Polska a Pobaltí a také Ruska, vrací se tito občané k vidění světa z dob Studené války. Střední Evropa to vidí, včetně občanů Česka, jinak. Není překvapením, že realistický pohled Čechů na Rusko česká mainstreamová média přešla mlčením.

Zdroj: vasevec.cz

Paroubek Jiří