VÝSTAVA - Vzácné arménské tisky v Národní knihovně ČR

Praha, Klementinum: Národní knihovna ČR a Národní knihovna Arménie pořádají zcela výjimečnou výstavu s názvem Arménské knižní umění v průběhu staletí, s podtitulem „Ti, kdo pili z toků Ducha“.

Arménský středověký iluminovaný manuskript - ilustrační foto

Návštěvníkům přehledně představí arménské písemné skvosty od těch nejstarší tisků až po současnost, ale i česko-arménské literární vztahy a osudy těžce zkoušených Arménů. K vidění bude 75 exponátů z obou národních knihoven, ale i ze soukromých sbírek. „Výstava zahrnuje více než dvacet vzácných a starých arménských tisků, nejen liturgického a hudebního charakteru,“ říká kurátor výstavy Haig Utidjian a připomíná, že se tato akce koná i při příležitosti 350. výročí od vytištění první arménské bible v Amsterodamu a 25. výročí nezávislosti Arménské republiky. „Jsem šťastný, že můžeme návštěvníkům představit opravdu rozsáhlý průřez arménskými tisky. Od raných děl sv. Řehoře z Nareku, až po známé české knihy, přeložené do arménštiny. Jaké to jsou? Třeba O chytré kmotře lišce od Josefa Lady nebo Haškův Švejk,“ dodává Haig Utidjian. Mezi nejstarší exponáty výstavy patří například Misál z roku 1513, hymnář z roku 1664 či Bible z roku 1666.

Výstavu provází bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na tři přednášky, které proběhnou 13., 17. a 18. října vždy od 19.00 hodin v zasedacím sále Klementina.

Zdroj: nkp.cz

-mk-