VÝSTAVA - Šumění andělských křídel

Andělé provázejí člověka téměř odnepaměti, proto jsou také zakomponováni v mnoha náboženských systémech. Výstava představí především křesťanské pojetí a zobrazení andělské bytosti, které úzce navazuje na judaismus, na biblickou představu anděla – posla Božího. 

Andělé však nejsou jen božími posly, zprostředkovateli jeho vůle a ochránci lidí, mají též jiné zásadní úkoly spjaté s fungováním a harmonií celého světa, přesuny hvězd, bdění nad všemi elementy universa, národy, městy.

Ludovít Kochol, Jakubuv zapas s andelem, 1972Seznámíme vás s dlouhou vizuální tradicí zobrazování andělských bytostí, od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným „osvobozeným“ andělským motivům v umění 20. století.

Část exponátů pochází ze sbírek Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc i z arcibiskupských sbírek soustředěných v Kroměříži, většinou ale budou exponáty zapůjčeny ze státních i církevních institucí, ze soukromých sbírek i ateliérů umělců.

KDY?

27. 10. 2016 – 5. 3. 2017

KDE?

Muzeum moderního umění | Trojlodí
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

DOPROVODNÝ PROGRAM

ST | 25. 1. 2017 | 17.00 HODIN | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Pavla Pečinková: Bohu za zády
„Tvrdím bez váhání, že všechna umění lidská jsou jakési obrazy nekonečného umění Božího,“ psal Mikuláš Kusánský na počátku renesance. To si ovšem umělci na začátku dvacátého století věru nemysleli. Moderní výtvarná kultura je programově nenáboženská a Nietzschovu zvěst, že Bůh je mrtev, přijímá většinou jako samozřejmost. Vztah umění a náboženství se ve dvacátém století navenek rozpadá, programy a manifesty moderních výtvarných směrů ho popírají a zdůrazňují především formální a stylové proměny tvorby. Pokusme se sledovat, jakým způsobem se i za těchto podmínek v českém umění uplatňují náboženská témata a výtvarné projevy s duchovním zaměřením.

ST | 15. 2. 2017 | 17.00 HODIN | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Anna Jansová: (Andělská) křídla > Spojeno s komentovanou prohlídkou
Přednáška, spojená s komentovanou prohlídkou výstavy, se zaměří na andělská křídla a jejich anatomii.(Pozor, nejedná se o komentovanou prohlídku s kurátory). Zdá se totiž, že právě ve stavbě křídel se andělé zásadně liší – zatímco někteří disponují labutími perutěmi, jiným k bezpečnému letu stačí drobná křídla holubí či dokonce k dlouhému letu nepříliš uzpůsobená křídla kura domácího.  Mohli by andělé s takovouto opeřenou výbavou skutečně létat?

DIVADLO

LEDEN – ÚNOR 2017 | 19.00 HODIN | DIVADLO HUDBY 
Roland Schimmelpfennig: Létající dítě
Buranteatr, Brno (režie Mikoláš Tyc)

HUDBA

LEDEN – BŘEZEN 2017 | 19.00 HODIN | MOZARTEUM
Marek Keprt: Ke vzdálené hvězdě 13

SOUTĚŽ

Podělte se s námi o své „stopy křídel“ > uzávěrka 31. 1. 2017
Podělíte se námi o výtvarné, literární nebo hudební zpracování tématu Anděl? Nebo jste „stopy andělských křídel“ zachytili fotograficky? Do konce ledna 2017 nám můžete zasílat své výtvory. Zúčastnit se může kdokoliv starší šesti let.
Bližší informace sdělí David Hrbek, 585 514 213, hrbek@olmuart.cz, Marek Šobáň, 585 514 174, soban@olmuart.cz.

FILMY

ÚT | 1. 11. | 19.00 HODIN | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 60 / 30 KČ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Andělské šumění 
Amy
Velká Británie | dokument | 2015 | 128 min | režie: Asif Kapadia | hrají: Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett, Pete Doherty, Russell Brand, Natalie Cole, Jay-Z, Alicia Keys, Beyoncé Knowles
Kým skutečně byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých sedmadvaceti letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života.

ÚT | 15. 11. | 19.00 HODIN | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 60 / 30 KČ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Andělské šumění
Líza, liščí víla
Liza, a rókatündér | Maďarsko | 2015 | 98 min | režie: Károly Ujj Mészáros | hrají: Mónika Balsai, Piroska Molnár, Mariann Kocsis, Andrea Balázs, Ági Gubíková, David Sakurai, Gyözö Szabó
Hravá černá komedie sleduje mladou ženu Lízu, která touží po lásce. Ale potíž je v tom, že všichni její nápadníci nějakým způsobem zemřou. Líza dojde k přesvědčení, že je liščí vílou, zlým démonem, který vysává duše z mužů, jež potká.

ÚT | 6. 12. | 19.00 HODIN | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 60 / 30 KČ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Andělské šumění
Zbrusu Nový zákon
Le tout nouveau testament | Lucembursko, Francie, Belgie | 2015 | 115 min | režie: Jaco van Dormael | hrají: Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, Francois Damiens, Yolande Moreau, Laura Verlinden, Serge Lariviere, Didier De Neck, Marci Lorenzini   
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to nesnesitelný morous, který tráví celé dny vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh. Tenhle bůh má kromě syna ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle natruc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?

GALERIJNÍ ANIMACE

Andělský (ne)smysl | animační program pro MŠ a 1. třídu ZŠ
8. 11. 2016 – 5. 3. 2017 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE
S postavou anděla se setkáváme běžně. Na výstavě si ho můžeme prohlédnout v několika různých podobách, ale zachytíme ho i jinými smysly než zrakem? Uslyšíme někdy šumění andělských křídel? Zážitkový program zaměřený na mateřské školy a první třídy základních škol představí anděla pro všechny smysly pomocí metod výtvarné i dramatické výchovy. 
Délka programu: 60 minut | Lektorka: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz 

Hledání podoby | animační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
8. 11. 2016 – 5. 3. 2017 
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC, ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | TROJLODÍ, GALERIE
Ztvárnění anděla v různých výtvarných formách, od klasické malby a sochy k objektu, instalaci či konceptu, poznají účastníci galerijní animace, která je netradičně provede oběma muzejními budovami.
Upozornění: Galerijní animace začíná v expozici Muzea moderního umění
Délka programu: 90 minut | Lektoři: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz, Marek Šobáň | 585 514 174 |soban@olmuart.cz  

Tobiáš s andělem| animační program pro 1. st. ZŠ 
8. 11. 2016 – 5. 3. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | TROJLODÍ
V galerijní animaci oživíme pozdně biblický příběh o malém chlapci Tobiášovi, jenž se setkal s andělem. Vycházet při tom budeme mimo jiné z barokních obrazů holandské krajinomalby.
Délka programu: 90 minut | Lektorka: Michaela Soukupová | 585 514 299 | soukupova@olmuart.cz 

V trhlinách spánku| animační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
8. 11. 2016 – 5. 3. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | TROJLODÍ
Jak viděli anděla výtvarní umělci napříč stoletími a jak ho viděli v průběhu let autoři slova a písní? Animační program plný tvorby, akce, diskuse a přemýšlení. 
Délka programu: 90 minut | Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz 

Hlídání oblohy| animační program pro seniory 
8. 11., 6. 12. 2016 
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | TROJLODÍ
Prostřednictvím tvůrčích aktivit výtvarné a dramatické povahy zacílíme na vlastní zkušenost s dotekem něčeho nadpozemského. Program je kombinací komentované prohlídky, galerijní animace a řízené diskuse.
Délka programu: 60 minut | Začátek vždy v 11:00 hodin | Rezervace nutná. Pokladna: 585 514 241|pokladna@olmuart.cz | Lektor: David Hrbek 

WORKSHOPY

SO | 12. 11. | 10.00 – 13.00 HODIN 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | TROJLODÍ, STÁLÁ EXPOZICE AMO | VSTUPNÉ 70 / 35 Kč
A kde vlastně jsi? 
Kdo je to anděl? Jak vypadá a kde ho můžeme najít? Na tyto a jiné všetečné otázky budeme hledat odpovědi přímo na výstavě Šumění andělských křídel. 
Kapacita omezená! Rezervace, informace: Marek Šobáň | soban@olmuart.cz | tel: 585 514 174.

SO | 18. 2. | 14.00–16.00 HODIN | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | VSTUPNÉ 70 / 35 KČ
Veronika Doutlíková | Žehlička + Papír = ANDĚL
Přijde vám, že ze spojení žehličky a papíru nemůže vzejít nic dobrého natož umění? Umělkyně Veronika Doutlíková již několik let experimentuje s výtvarnou technikou, která spojuje tyto nespojitelné substance a nazývá ji teplocitlivou koláží. S úspěchem ji využívá ve své volné a animované tvorbě.  Pod jejím vedením si ověříme, že teplo může být prostředkem, jak objevit anděla na bílém papíře.
Kapacita omezená! Rezervace, informace: Marek Šobáň | soban@olmuart.cz | tel: 585 514 174.

NE | 5. 3. |15.00 – 18.00 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | VSTUP VOLNÝ
Cesta za andělem | Komentovaná vycházka
Andělé hrají v kulturní historii mnoho rolí, jsou to poslové, ochránci ale také průvodci. Jejich postavy na uměleckých dílech a v podobě uměleckých děl najdeme na mnoha místech Olomouce. Budou nás provázet na vycházce, která povede z výstavy Šumění andělských křídel do veřejného prostoru i do prostoru sakrálních staveb ve městě. 
Kapacita omezená! Rezervace, informace: Hana Lamatová | lamatova@olmuart.cz | tel: 585 514 174.

Zdroj: olmuart.cz

-mk-