Velká Británie: Vláda směřuje k zavedení povinné sexuální výchovy v katolických školách

Plánuje se, že se sexuální výchova stane součástí národních osnov pro školy v celé zemi. Vládní plány na možné zavedení povinné sexuální výchovy pro děti od čtyř let považuje pro-life charitativní organizace za „odporné“. Snaha o reformu sexuální výchovy ve školách přichází poté, co skupina 23 konzervativních poslanců podpořila změnu zákona, podle kterého by se sexuální a vztahová výchova měla stát povinnou součástí národních osnov.

Vláda zatím neoznámila, co „sexuální a vztahová“ výchova bude v praxi znamenat, a učiní tak teprve, až proběhnou konzultace. Uvedla, že budou odlišné požadavky pro základní a střední školy. Rodiče budou moci děti odhlásit.

Charitativní organizace Life prohlásila, že tyto plány jsou „odporné“, a upozornila, že někteří aktivisté chtějí do „vztahové výchovy“ pro žáky základních škol prosadit schvalování masturbace.

Anne Scanlanová, ředitelka organizace Life pro vzdělávání a média, řekla: „Musíme se ptát, co vláda stanovuje jako sexuální výchovu. Pokud je to sexuální a vztahová výchova, ve které bude důraz kladen na vztahy, sebevědomí a sebeúctu, zamezení předčasnému otěhotnění a přenosu pohlavních nemocí, pak bychom takovéto pojetí podpořili.“

Ilustracni foto

Ale Scanlanová dodala: „Pokud by školy měly v učebnách poskytovat explicitní a nevhodný obsah, měli by mít rodiče absolutní právo odhlásit své děti z takovéto ničemné výuky. Slyšeli jsme výzvy k tomu, aby se čtyřleté děti v rámci sexuální výchovy učily masturbaci, a letáky, které dětem na základní škole sdělovaly, že je na nich, aby se rozhodly, kdy chtějí mít sex.“

Podle současných právních předpisů je sexuální výchova povinná ve školách zřizovaných místní samosprávou, ale je omezena na hodiny biologie.

Církevní a nezávislé školy nemusejí podle současných zákonů poskytovat sexuální výchovu.

Po změně zákona by se žáci měli učit o věkové hranici, jak rozpoznat zneužívání ve vztazích a jak se chránit před obtěžováním na internetu.

Poslanci, kteří změny osnov podporují, tvrdí, že nepřítomnost sexuální výchovy může vést „mladé lidi k pocitu, že sexuální obtěžování a sexuální násilí jsou přijatelným chováním, a k osvojení si společenských norem, které si pak budou přenášet do dospělosti“.

Vládní mluvčí řekl: „Ministerstvo k tomu v dohledné době sdělí více informací. Vysoce kvalitní vztahová a sexuální výchova je důležitou součástí přípravy mladých lidí na život.“

Arcibiskup Malcolm McMahon OP, předseda oddělení pro katolické vzdělávání, uvítal prohlášení vlády a řekl: „Katolické školy již poskytují vztahovou a sexuální výchovu odpovídající věku žáků jak na základních, tak na středních školách. Ta je podpořena katolickým modelem osnov pro vztahovou a sexuální výchovu, jež pokrývají vzdělávání v této oblasti od mateřských škol až do šesté třídy.

A dodal: „Vítáme také odhodlání vlády chránit rodičovské právo na odhlášení dětí a na účast rodičů při tvorbě a realizaci těchto osnov pro všechny školy. Je nezbytné, aby rodiče plně podporovali přístup školy k těmto citlivým otázkám. Zkušenosti z katolických škol jsou takové, že zapojení rodičů je základem pro poskytování konzistentních a vysoce kvalitních osnov pro vztahovou a sexuální výchovu doma i ve škole. Těšíme se na spolupráci s vládou při vytváření nových vodítek umožňujících katolickým školám i nadále poskytovat vynikající vztahovou a sexuální výchovu v souladu s přáními rodičů a učením Církve.“

V ČR je sexuální výchova povinná, je součástí běžných osnov základní školy již celá léta. (pozn. red.)

Zdroj: rcmonitor.cz

-mp-