FILM - Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

Vážení čtenáři, doporučujeme Vám ke shlédnutí nedávno natočený film Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! (režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková, scénář: Otakáro Maria Schmidt), který v úterý reprízovala Česká televize. 

Jedná se o jeden z nejúspěšnějších filmů na toto téma, natáčel se v Řecku, Turecku, Bělorusku, Makedonii, Itálii a Rakousku.

Film vyšel na DVD v České televizi a také letos ve španělské filmové společnosti GOYA PRODUCCIONES.

Film byl vybrán na festivaly:

European Television Festival of Religious (Holandsko);

XI International Catholic Festival of Christian Documentaries and TV Programs MAGNIFICAT' 2015 – Belarus – Minsk;

A letos v říjnu na státní svátek Makedonie a na 2. ročník festivalu MFF „Bogorodičen pokrov“ ve Skopje.

Obal CD k filmu

Noticka, tisková zpráva a text na DVD:

V roce 1980 byli svatí Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem prohlášení Janem Pavel II. spolupatrony Evropy a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií. Jejich písmo způsobilo pro nás Slovany, že od Ruska až k hranicím s Řeckem, se v zásadě domluvíme jedním jazykem, že tvoříme jednu všeslovanskou rodinu a úspěch jejich mise otevřel cestu evangelizaci slovanských národů. K biblickým jazykům - latině, řečtině a hebrejštině - přibyla tak po mnoha staletích také slovanština.

Kardinál Tomáš Špidlík a Richard Čemus – řádný profesor spirituality křesťanského východu na Papežském orientálním institutu v Římě:

„…existuje křesťanské Rusko a slovanská spiritualita - velice hluboká a mystická. Zejména pak východní Slované jsou slovy evangelia ti bibličtí dělníci poslední hodiny. To znamená, že přišli na pole, na vinici světové církve v době, kdy obrazně už bylo všechno zaseto a ošetřeno, aby přinesli nové věci, ale ne v jiné a nové formě, jako na Západě, kde všechno, co je nové, je automaticky lepší.

Křesťanský východ se spokojí s tím starým a v tom vidí jistou garanci pravosti a ryzosti, ale čím více se do této spirituality noříme, tím jasněji vidíme rozdíly a jisotu osobitost. Když vidíme řecké, makedonské nebo ruské ikony, tak velice brzy pochopíme, jak jsou originální duše a povolání  a specifická úloha jednotlivých národů a obecněji Slovanstva, v jehož lůně ikona vznikla. A v tomto kontextu Slovanský svět, jemuž podle proroků patří budoucnost lidstva, ještě světu neřekl své definitivní slovo.“

ZDE JE FILM KE SHÉDNUTÍ.

Zdroj: internetové servery

-mp-