Něčitajlo Dmitrij

Je významný současný malíř a také člen Svazu ruských spisovatelů. Narodil se 16. července 1940 v Moskvě. V roce 1967 dokončil Moskevský umělecký institut V. I. Surikova, od roku 1968 je členem Svazu umělců Ruska. Jeho malby vlastní muzea a soukromí sběratelé v Rusku, Evropě i Americe.

Díla autora