Místo vánoc zimní prázdniny. Místo velikonoc jarní prázdniny. Místo Masopustu Relaxační volno

Nejenom u nás jsou křesťanské kořeny evropské civilizace vystaveny dramatickému tlaku. Za komunismu chtěli naši bolševici vytlačit z vánočních svátků Ježíška a nahradit ho dědou Mrázem. Kupodivu v této dílčí věci neuspěli. Moderní španělští revoluční socialisté jdou v jejich stopách. Ostatně jako celá evropská Socialistická internacionála, která EU ovládá.

Regionální vláda ve španělské Asturii poslala do státních škol oběžník, ve kterém je vyzývá, aby ze školních kalendářů byly odstraněny veškeré zmínky o Vánocích a aby byly nahrazeny slovy zimní prázdniny.

Asturijská vláda se tak rozhodla připojit se ke snaze vymýtit křesťanské kořeny španělské kultury. Ministryně školství této regionální vlády, paní Dona Ana Gonzáles Rodríguez, obeslala všechny školy ve své jurisdikci s oběžníkem, ve kterém je vyzývá k odstranění pojmů Vánoce a svatý (pašijový) týden ze školních kalendářů. Paní Gonzáles Rodríguez požaduje, aby všechny odkazy na křesťanství byly nahrazeny ekvivalenty jako „zimní prázdniny“ a „konec jarních prázdnin“, které jsou přijatelné pro všechny včetně nekřesťanů.

Je v tom jen jeden háček. Toto rozhodnutí bylo přijato bez konzultace dotčených škol a rodičů žáků. Observatoř pro náboženskou svobodu a svobodu svědomí vyzvala paní Gonzáles Rodríguez k tomu, aby uvážila společné cítění a respekt k tradicím, a vyzvala ji rovněž, aby se spíše snažila pracovat na zajištění dostatečného a vhodného vzdělání pro mladé lidi, kteří to potřebují. Mluvčí této organizace Maria Garcia také kritizovala snahu ministryně přimět veřejnost, aby zapomněla na své křesťanské kořeny.

Socialisté v Asturii

Podle vyjádření socialistické vlády Asturie bylo toto rozhodnutí přijato proto, aby nebyly uráženy ničí city. Oslavám „se vždy říkalo Vánoce a svatý týden a nikdo tím nebyl uražen,“ oponuje Observatoř. „Ale asturijská ministryně školství si myslí, že může zavést tento ´týden nicoty´ bez konzultace s představiteli školství. Nerozumíme tomu, jak používání uvedených pojmů uráželo něčí city, a žádáme, aby nám paní Gonzáles Rodríguez vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Paní ministryni rovněž vyzýváme, aby se vzdala svých sekularistických aspirací, neboť Španělsko je zemí s křesťanskou identitou a tato skutečnost rozhodně nemůže být během okamžiku zapomenuta,“ dodala mluvčí. Neměli bychom zapomínat ani na to, že tzv. reconquista, znovudobývání Španělska od muslimů, před mnoha stoletími započala právě v Asturii.

Evropští socialisté vzorem

Asturijská socialistická vláda napodobuje to, co již činilo a činí řada dalších evropských socialistických vlád. V minulých týdnech například v Belgii vyvolal silné kontroverze rovněž oběžník ministerstva školství, který zakazoval používat pojem „velikonoční prázdniny“ a nahrazoval jej termínem „jarní prázdniny“. I zdůvodnění bylo obdobné, totiž potřeba sekularizace veřejných institucí, aby nebyli dotčeni imigranti, kteří nejsou křesťanského vyznání. A tak ze Svátku zesnulých (dušičky) bude „podzimní volno“, vánoční prázdniny se budou nyní jmenovat „zimní prázdniny“ a dokonce i masopust už vadí a byl nahrazen „relaxačním volnem“. Tento již několikátý pokus o zničení belgického křesťanského odkazu byl i v této zemi terčem kritiky a to ze strany jak vlámských, tak valonských nacionalistů.

Zdroj: Vatican insider

Tosatti Marco