V Praze se uskuteční shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křesťany

Organizace Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) chce apelovat na občany, křesťany i představitele církví a veřejného života aby pamatovali na pronásledované křesťany. Svolává proto Shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu pronásledovanými křesťany – Už nemůžeme mlčet. To se uskuteční v Praze na Hradčanském náměstí, ve středu 14. října od 17 hodin. Záštitu nad shromážděním převzal biskup Václav Malý.

Křesťanství je nejpronásledovanější náboženství. V minulém století byli křesťané nejmasívněji pronásledováni v komunistických zemích a v těch zbylých jsou nadále pronásledováni (KLDR, Čína, Vietnam, Kuba). V 21. století se ale těžiště agrese přesunulo z komunistických zemí do muslimských států. Na jaře roku 2011 vyhlásila CSI varování před hrozbu úplné likvidace křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním Východě. V současnosti vidíme, že se toto varování naplňuje,” píše se v tiskové zprávě organizátorů.

Účast na akci již přislíbili například biskup Václav Malý a předseda ekumenické rady církví Daniel Fajfr.

Žádejme politiky, aby se brali za dodržování náboženské svobody a  rozvojovou pomoc podmínili dodržováním základních svobod - aby obchod nenadřazovali lidským právům. Aby byl přednostně udělován azyl pronásledovaným křesťanům a příslušníkům ostatních ohrožených náboženských menšin,” vyzývá CSI.

Křesťanská mezinárodní solidarita (Christian Solidarity International) je mezinárodní křesťanská organizace pro obranu lidských práv. Jejím primárním cílem je podpora pronásledovaných křesťanů a všech „kteří zastávají hodnoty svobody a důstojnosti člověka stvořeného k Božímu obrazu“. Organizace se soustřeďuje zejména na obranu a prosazování principů náboženské svobody, podporu pronásledovaným křesťanům a humanitární pomoc určenou obětem katastrof.

Zdroj: christnet.cz

 

-mp-