KOMENTÁŘ čtenářky: Robotizace práce a její hrůzný dopad

Přečetla jsem si další z děsivých informací o automatizaci a robotizaci (http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/julie-krasilnikova-roboti-nastupuji-aneb-hlavni-dukazy-o-privalu-robotu-na-trh-prace-7165).

Miliardy lidí budou postupně nahrazeni roboty, umělá inteligence sebere miliony pracovních míst po celém světě. Všechny přední země budou bohužel nuceny se do těchto strašných závodů zapojit, a to proto, aby neusnuly na vavřínech a ekonomicky nezaostaly. 

Ilustracni kresba

Jak jsem kdysi napsala:

Vzájemná konkurence bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace. Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitní společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí – na infarkt, mrtvici apod.).

… Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, které si jen zvrácená fantazie vymyslí, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

… Nastane čas, aby se projevil v plné síle antikrist. Postupně lidský skot naplní Zemi... (http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-hrozba-elektronickeho-koncentraku-6283)

Při psaní těchto řádků jsem se domnívala, že tento proces bude trvat déle, minimálně několik desetiletí. Avšak se stává zjevné nejenom z textu, že tato hrůzostrašná budoucnost je mnohem blíž, než se nám zdá.

V Číně už několik let testují tzv. systém sociálního kreditu, založený na totální kontrole za každým člověkem (http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679).

Nejhorší je, že všichni lidé tento otrocký systém s radostí přijmou, jak ukazuje zkušenost z Číny. Dobrovolně se nechají lapit do pasti, ze které vylézt se stane zcela nereálné, neboť nositel sebemenšího protestu bude okamžitě zlikvidován.

Čtenář/čtenářka