Vyšla nová kniha: Václav VENTURA - Dej krev a získáš Ducha: Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty

Nová kniha se věnuje velkému mystikovi 20. století Josefu Hesychastovi.

Starec Josef Hesychasta se řadí k nejvýznamnějším osobnostem současného pravoslaví. Ovlivnil sám i prostřednictvím svých žáků podstatně život na Athosu, a nejen tam. Kláštery v Americe jsou toho dokladem. Jeho duchovní odkaz, který se zachoval také v jeho textech, a zejména v dopisech, inspiruje napříč církevními tradicemi ty, kteří se dali na náročnou, a zároveň okouzlující, cestu radikálního křesťanského života v duchu hesychastické tradice.

Josef Hesychasta

Obalka knihyPatří k velkým učitelům noetické modlitby a přísné ke svobodě vedoucí askeze. Kouzlem jeho duchovní pedagogiky je její hloubka, a zároveň jednoduchost. Starcova zkušenost noetické modlitby a askeze se dá vyjádřit opravdu prostě: „Modli se neustále“ a „Dělej si násilí!“

Při četbě starcových textů vstupujeme do světa velkých světců, zejména otců pouště, Makária Egyptského, Jana Klimaka, Izáka Syrského a dalších. Celou tuto duchovní tradici starec Josef promýšlí a zpracovává originálním způsobem, tak jak vše sám zakusil a prožil.

Můžeme se ptát, proč dnes žít takový život, jaký smysl má uzavřít se v samotě a mlčení, omezovat životní potřeby na minimum, stále se modlit, násilně se snažit zvládat negativní tenze naší existence?

Podobnou otázku analogicky bychom mohli klást i velkým vědcům a úspěšným sportovcům. Proč tolik námahy a odříkání? Ostatně i v obyčejném životě a ve vztazích, pokud je chceme udržet, pokud toužíme, aby láska vydržela, práce se dařila, v tom všem je zřejmé, že je nutné maximální úsilí a oběti. Smysl života se dosahuje v námaze a v bolestech. Jak říkal Kristus, do Božího království vede úzká cesta (Mt 7,14) a dosahují je jen ti, kteří si činí násilí (Mt 11,12).

A zakusit už tady a teď něco ze záblesků této Budoucnosti, dotknout se nejhlubšího smyslu života, předpokládá tuto náročnou cestu. Ten, kdo touží vystoupit na vrchol vysoké hory, aby spatřil okouzlující pohled, musí podstoupit náročný a přípravu vyžadující výstup.

„Dej krev a přijmi Ducha“

„Moje láska je ukřižovaná“.

O autorovi

Docent Václav Ventura přednáší patrologii na Katolické teologické fakultě UK a bioetiku na Ústavu humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty téže univerzity. Je mimo jiné autorem dnes již klasického třídílného pojednání Spiritualita křesťanského mnišství.

Knihu lze zakoupit v dobrých knihkupectvích a na pavelmervart.cz.

-mp-