KOMENTÁŘ čtenářky: Průlomové technologie jako základ nadcházející světové tyranie

V každodenním životě jsme si už natolik zvykli na úspěchy vědeckotechnického rozvoje, že už nad nimi ani nežasneme. Avšak světlo světa začínají spatřovat i průlomové technologie, které už nejsou důvodem k radosti, ale spíše vyzývají k ostražitosti a obavám.

Příčina k úzkosti spočívá v tom, že už mnohá desetiletí pokračuje duchovní a mravní úpadek lidstva. Dominující kapitalismus došel do stádia, kdy už představuje reálnou hrozbu existenci života na naší planetě. Pravděpodobnost nové ničivé světové války narůstá, počet lokálních vojenských konfliktů také, to stejné můžeme říci o zločinu… místo boje s lidskými neřestmi a zvrácenostmi je mocní ve všech zemích legalizují, ze vzdělávání již dávno byla vyhnána mravní výchova, masovou kulturu stále intenzivněji naplňuje primitivní a nemravný obsah, mainstream se už nestydí úmyslně lhát, šířit dezinformace, převracet historii a místo seriózních analýz psát blbosti.

Mnozí z nás budou reagovat na otázku, jestli naši mocipáni dělají alespoň něco, co by zlepšovalo mravní atmosféru ve společnosti a vytvářelo podmínky pro mravní povznesení lidí jednoduše – NE! A popřemýšlí-li trošičku, tak odpoví, že se naopak podporuje vše, co ještě více urychluje likvidaci morálky.

Je třeba si uvědomit prostou skutečnost – ve společnosti, kde se mravnost vytrácí, se nevyhnutelně zrychluje proces rozpadu, neboť člověk s nízkými mravními principy není schopen KVALITNÍ PRÁCE BEZ BIČE. Amorální inženýr, učitel, lékař, policista, soudce, dělník, zemědělec… ti všichni nejsou schopni kvalitně pracovat bez donucení. A stejně tak ani úředníci nebo politici.

Ve společnosti s degradující morálkou státní mechanismy postupně obsazují lidé, kteří jsou ke kvalitě a výsledkům své práce zcela lhostejní. Úpadek systému státního řízení se poté dotkne všech – vede ke zhoršení materiálního zabezpečení, k degradaci státní infrastruktury, nárůstu technogenních katastrof… Vždyť všechny tyto negativní procesy už v EU pozorujeme.

Dříve či později lidé unavení od narůstajícího nepořádku zatouží po tvrdé ruce. A silná ruka přijde a přinese „pořádek“, jak to ve své době učinil Hitler v Německu. Takový „Ordnung“ vítalo 80% Němců!

Představme si, že autoritativní režim bude mít v rukou podobné technologie:

http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/skvele-nebo-straslive-novinky-z-vedy-cteni-myslenek-se-stava-zcela-realnym-7782

Jen si člověk pomyslí, že se mu něco nelíbí v konání mocipánů a zničehonic mu do bytu vtrhne policie – automaticky se z něj stává potencionální hrozba režimu. Předpokládám ovšem, že likvidace „nebezpečných“ lidí bude mnohem rafinovanější a bez lidské účasti. Například někde na veřejném prostoru projde kolem zařízení, které spustí nepozorovaně necitelný impuls, který u člověka za pár dnů vyvolá infarkt či mrtvici. Podrobněji jsem o nadcházející budoucnosti už psala:

http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-hrozba-elektronickeho-koncentraku-6283

Někteří na můj text reagovali slovy, že příliš fantazíruji, např. čtení myšlenek se jim zdálo přeháněním. Sešel se rok s rokem a pročítám si článek, že čtení myšlenek se stává zcela reálným:

http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/skvele-nebo-straslive-novinky-z-vedy-cteni-myslenek-se-stava-zcela-realnym-7782

Mimochodem totalitní technologie se už testují:

http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679

http://www.rodon.cz/clanky/Politika/veronika-jolkinova-velky-bratr-disponuje-velkymi-daty-jak-v-cine-zavadeji-individualni-hodnoceni-obcanu-6923

Konkrétně i o těchto technologiích v jednom z rozhovorů tvrdili, že Číňané jsou od nás příliš daleko, mají jinou mentalitu a k nám tyto technologie nedojdou. Naivní hlouposti! Ony technologie jsou neobyčejně efektivní nejen z ekonomického hlediska! A země, které je ignorují, budou ve svém rozvoji zaostávat.

Například se podíváme ještě na dvě videa:

https://www.youtube.com/watch?v=k39oR2fLFPg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-kiNJVcRiQk

V prvním videu studenty v auditoriu sleduje kamera se speciálním programem. Nejedná se o pouhou registraci návštěvnosti studentů. Systém kontroluje každého, nakolik je pozorný, nakolik poslouchá přednášku, sleduje výrazy jejich obličeje. Problémy mohou očekávat ti studenti, kteří se baví tím, čím nemají, zívají, jsou nepozorní. Věřte, že není daleko doba, kdy bude podobný systém instalován ve všech vzdělávacích institucích, a především těch, které chtějí mít ty nejlepší studenty. Nic však nepřekáží tomu, aby byl podobný systém instalován v továrnách, na stavbách, v úřadech a vůbec všude, kde lidé pracují. A opět ten, kdo analogický systém kontroly odmítne, nebude konkurenceschopným.

Další video pouze vše doplňuje. Demonstruje, že člověk ve funkci ochrany už nebude potřebný. Vysoce efektivní systém!  Selským rozumem se lze dovtípit, že systém kontroly vchodu/východu do budovy lze využívat všude – při vjezdu/výjezdu do měst, do jednotlivých zemí, kontinentů. Všechny naše pohyby, přemísťování z místa na místo lze už nyní zcela jednoduše kontrolovat! Jen vložit do systému fotografii člověka a následně bude dříve či později bez různých detektivů vyhledán. Žádná změna vnějšího vzhledu či chůze nepomůže!  A přijde-li zadání někoho „odstranit“? Systém může člověka zlikvidovat např. s pomocí dronu…

Nejděsivější je to, že vše, co jsem popsala výše, je velmi, velmi pravděpodobné. A to proto, že lidé jsou zcela lhostejní k problému likvidace morálky, přestože probíhá přímo před jejich očima.

Jdou protestovat za cokoliv, za každou „kravinu“ – za legalizaci marihuany, za svobodu zvrácenců, proti růstu cen benzínu, za imigraci, proti imigraci… ale nikdo už nedemonstruje proto, aby donutil vládu vytvářet takové systémové podmínky, které by lidské chování zušlechťovaly a činily z člověka obraz Boží – a ne to, co z něj dělá „dobytek“.

Zcela nedávno jsem se setkala se šokujícím stavem lidské lhostejnosti. V jednom brněnskému tyjátru ukazovali hnusné scény, které mnozí moji známí odsoudili. Avšak aspoň podepsat petici s protestem proti uvedení kontroverzní hry v sobě nenašli kuráž.  Ale vždyť u nás ještě nevládne totalita a lidem za podpis či vyjádření protestu absolutně nic nehrozí. Dokonce ani z domu nemusí vycházet, stačí alespoň ten podpis, když už nenachází sil na něco většího, ušlechtilejšího!

Skutečně ďábelská lhostejnost!

Jeden moudrý člověk kdysi řekl:

Neboj se nepřátel, s nimi můžeš bojovat. Boj se lhostejných, s jejichž němým souhlasem se na světě děje všechno zlo.“

Čtenář/čtenářka