KOMENTÁŘ čtenářky: Další z projevů liberálního fašismu

Oficiálně nepublikované teze liberálního fašismu zní takto:

NA SVOBODU TVORBY, SLOVA A VŮBEC SVOBODU MAJÍ PRÁVO JEN TI, KDO SDÍLÍ NAŠE HODNOTY.

VŠICHNI OSTATNÍ MUSÍ MLČET!

A v tichosti sedět jako myšky. A kdo se odváží otevřít „hubu“, bude mít vážné problémy. Okamžitě bude označen za fašistu, rasistu, fanatika, homofoba, bude vystaven sociálnímu ostrakismu a své kariéře může dát vale. Obzvláště nepokorní půjdou sedět, anebo „zcela náhodně“ zmizí…

Jedním z příkladů „svobody“ tvorby v pochopení současných liberálů je i tento film:

http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/film-neplanovana-opet-rozviril-otazku-masoveho-provadeni-potratu-jako-skveleho-byznysu-7969

Dnes můžete zcela svobodně natáčet filmy o všem možném, co oslavuje lidské neřesti, tj. zločin, nelidské násilí, pornografii, drogy a všemožné zvrácenosti…

Proč? Protože to jsou reálné hodnoty současných liberálů!

Tvořte, máte SVOBODU, a nikomu nedovolíme, aby vám v tom zabránil! Ale pamatujte, že na tomto vaše svobody končí.

Neopovažujte se protestovat proti zavádění čehokoli, co omezuje vítězný pochod ideologie LGBT, pedofilie, prostituce, desítky genderových pohlaví, eutanázie (včetně „dobré smrti“ dětí).

To my máme právo brát vám děti a dávat je, komu MY rozhodneme, můžeme pošlapávat národní kultury a umělecká díla a místo nich vnucovat „mistrovská díla“ současného umění...

Bude zajímavé, zda u nás v Česku a vůbec v Evropě tento snímek „Neplánovaná“ („Unplanned“) u majitelů kinematografických řetězců projde.

Problém boje proti potratům je pro nás Čechy velmi aktuální, neboť patříme mezi lídry mezi národy s velmi nízkou porodností.

Český národ vymírá!

Nebude-li tento depopulační proces vyřešen, dříve nebo později budou muset naši mocipáni otevřít vrata národům z Afriky a Asie, jejichž značná porodnost bude znamenat podstatné zrychlení procesu zániku Čechů, české svébytnosti a české kultury.

Avšak mnohem větším problémem naší společnosti je absence pochopení, že každá strašná vražda dítěte vlastní mámou v jejím lůně má velmi negativní vliv na mravní stav společnosti obecně. V historické perspektivě nemůže mít amorální společnost dlouhého trvání. Každá vražda dítěte v matčině lůně představuje zhoubný krokem k sebelikvidaci Čechů jako národa.

Velmi doufám, že tento dnes velmi aktuální snímek „Neplánovaná“ („Unplanned“) dostane právo distribuce v kinech a pomůže nám na zákonodárné úrovni omezit a možná v budoucnu dokonce zastavit potrat jako zločin proti lidskosti.

Čtenář/čtenářka