Západní politici poškozují africké křesťanství podbízením se islámu

Pozn. redakce:

Tento článek opět potvrzuje, že západní elita funguje jako jakási soudržné společenství šílenců, jejichž úkolem je, ať už vědomě či nevědomě, zničit křesťanskou civilizaci a vůbec křesťanství jako základ naší kultury a dějin.

Nigerijský biskup řekl, že katolická církev v jeho vlasti začíná ztrácet veřejný vliv zčásti kvůli úpadku náboženské víry na Západě. Biskup Matthew Kukah ze Sokota obvinil evropské a americké politiky a diplomaty z toho, že se veřejně „podbízejí“ islámu na úkor křesťanství. Důsledkem toho, řekl, je vzestup islámu a evangelikálního křesťanství v Nigérii a úpadek katolicismu.

Biskup Matthew Kukah

Agentuře Catholic News Service řekl při svém pobytu v Liverpoolu, že rozsáhlá ztráta křesťanské víry na Západě je „rozhodně“ jednou z příčin klesajícího vlivu katolické církve v jeho vlasti.

„Z vlastní zkušenosti vím, že britský vysoký komisař, velvyslanci evropských států a americký velvyslanec se podvolují více islámu než křesťanství, protože většina z nich se obrátila ke křesťanství zády,“ řekl biskup Kukah.

„Arabský svět lije do Nigérie peníze a pastoři letničních církví v Americe dělají to samé, a katolická církev nyní začíná být nejslabší, pokud jde o přístup k finančním prostředkům,“ uvedl.

„Jako biskup katolické církve velice jasně vidím, že náš vliv ve veřejném prostoru se postupně snižuje a že to je především kvůli naší schopnosti mobilizovat zdroje,“ řekl.

Už není možné, aby biskupové žádali historicky katolické země o finanční podporu na církevní projekty. „Nemůžeme jít za irským nebo španělským velvyslancem a říct: ,Katolická církev potřebuje toto a toto,‘“ řekl biskup Kukah. „Nezajímá je to.“

„Během ramadánu velvyslanci islámských zemí přicházejí na muslimské oslavy s obrovským nadšením, a je nepravděpodobné, že by se irský nebo jiný velvyslanec s podobnou radostí účastnil (křesťanské) půlnoční mše nebo velikonočních obřadů.“

Řekl, že ze zkušenosti ví, že většina katolických velvyslanců se raději nechává vidět na muslimských slavnostech, než aby se účastnili křesťanských obřadů.

„Před volbami v naší zemi přijel do Nigérie John Kerry,“ uvedl. „John Kerry, když byl ministrem zahraničí, odjel ze Spojených států přímo na návštěvu sultána Sokota. Nikdo tuto návštěvu nedokázal vysvětlit.“

„John Kerry o sobě tvrdí, že je katolík. Toto je výstižný příklad. Přistál v Abudže. Americké velvyslanectví je v Abudže. V Abudže je kardinál, mimochodem velmi významný kardinál, ale Johna Kerryho ani nenapadlo prokázat kardinálovi zdvořilostní návštěvu. Dalším letadlem odletěl do Sokota a zamířil do sultánova paláce navštívit představitele muslimů,“ řekl.

„Reakce nigerijské křesťanské komunity byla velmi zajímavá. Lidé se domnívali, že Kerry prosazuje islámskou agendu,“ uvedl biskup Kukah. „Bylo to před volbami a oni si mysleli, že tím podporuje muslimského kandidáta.“

„V zemi, jako je Nigérie, je poskytnuta politická podpora a my jsme nebyli přizváni ke stolu,“ pokračoval biskup. „Neučíme náš lid, jak vystupovat ve veřejném životě... stále jsme na veřejnosti velmi plaší a neuvědomujeme si, jak moc se věci mění.“

Biskup Kukah, předseda výboru pro mezináboženský dialog při nigerijské biskupské konferenci a regionální konferenci západoafrických biskupů, byl v Anglii na přednáškovém turné.

Téhož dne dva biskupové v Nigérii vyzvali diecézní a církevní ředitele pro sociální komunikaci, aby se snažili ve veřejném prostoru lépe propagovat dobré dílo Církve.

Biskup Albert Ayinde Fasina z Ijebu Ode řekl, že lepší školení katolíků pro práci v médiích by pomohlo udržet přítomnost Církve ve veřejné sféře.

„V duchu nové evangelizace se po vás vyžaduje, abyste zapojili svou kreativitu... a používali mediální nástroje ke katechezi,“ řekl v proslovu na začátku třídenního setkání. „Církev se musí soustředit na svět komunikací a být v něm přítomna, aby mohla vést dialog se současnými lidmi a pomáhat jim setkat se s Kristem.“

Biskup Godfrey Igwebuike Onah z Nsukka řekl, že katoličtí profesionálové musí být rovněž připraveni uvádět na správnou míru nepřesné zprávy o Církvi.

„Pokud tyto možnosti nevyužijeme, chopí se jich někdo jiný. Potřebujeme média, která budou sloužit jako hlídací psi společnosti a zároveň nás upozorní, když se vydáme špatným směrem.“

(22. 10. 2017, Catholic Herald)

Zdroj: rcmonitor.cz

-mk-