Povýšení svatého Kříže

Povýšení svatého Kříže (řecky ῾Η παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, latinsky Exaltatio S. Crucis, rusky Воздвижeние Честного и Животворящего Креста Господня).

Jeden z Dvanáctera hlavních svátků pravoslaví, slaví se 14. (27.) září. Svátek slaví rovněž římsko-katolická církev a některé starobylé východní církve.

Tento svátek vznikl zprvu jako připomínka nalezení svatého Kříže císařovnou Helenou, matkou prvního křesťanského císaře Konstantina, v Jeruzalémě poblíž Golgoty (místa Ukřižování) roku 326. Od 7. století se v Byzanci spojil se vzpomínáním na vrácení svatého Kříže z Persie císařem Herakleiem. Při nalezení i znovuzískání konstantinopolský patriarcha vždy Kříž zdvihal kříž nad hlavu a ukazoval ho na všechny čtyři světové strany, aby ho mohli vidět všichni, kdo se mu přišli poklonit.

Ikonografie svátku se soustředí na centrální osobu patriarchy pozdvihujícího kříž. Po jeho bocích stojí duchovenstvo a v popředí pak věřící. Pozadí dominuje architektura chrámu, většinou Sv. Moudrosti v Konstantinopoli. Často na vyobrazení nechybí rovněž císařovna Helena a císař Konstantin.