Chrám přesvaté Bohorodičky Leviška, Kosovo

Chrám sv. Bohorodičky Leviška, Kosovo, PrizrenChrám přesvaté Bohorodičky Leviška (srbsky Богородица Љевишка / Bogorodica Ljeviška) se nachází ve staré části města Prizren v Kosovu. Jedná se o jeden z nejkrásnějších srbských chrámů vůbec. V roce 2006 byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO, ochraňují ho oddíly KFOR. Chrám je dodnes činný, a to především díky studentům Prizrenské duchovní akademie, která nehledě na nepříznivou politickou situaci a odchodu většiny Srbů z města nadále vyvíjí činnost.

Z dějin

Interiér chrámuNa místě, kde dnes stojí chrám přesvaté Bohorodičky Leviška, lze výskyt prvního chrámu doložit již v 10. století. V byzantském období byl zřejmě centrem místního biskupství.

Současnou podobu chrámu ovlivnilo hned několik uměleckých epoch a dočkal se řady stavebních úprav. Velkou přestavbu uskutečnil v letech 1306‒1307 srbský král Milutin ‒ právě tento panovník ze slavného rodu Nemanjićů je uváděn také jako donátor chrámu. O další úpravy a vklady se zasloužili prizrenští biskupové Damian a Sáva.

V novější době byl chrám několikrát poničen. Zřejmě nejvíce v březnu 2004, kdy během pogromu na místní Srby albánská většina ve městě zničila téměř všechny srbské kulturní a historické památky, mj. katedrální chrám, biskupský dvůr, komplex budov Prizrenské duchovní akademie atd. V Bohorodiččině chrámu vandalové zapálili pneumatiky z aut, poškodili fresky, ikony i mobiliář. Poničené památky se pozvolna restaurují a uvádějí do původního stavu.

Výmalba

Freska Krista v kupoli chrámuHlavní fresková výzdoba vznikla zhruba v letech 1307‒1313, tedy v období zlatého věku srbské ikonomalby, existují zde však i fragmenty ze 13. století. Autory mladších fresek jsou dva byzantští malíři, Michael Astrapes a Eutychios ze Soluně. Řada fresek byla poničena během osmanské nadvlády, kdy se chrám stal mešitou. Většina fresek se dočkala odhalení až během restaurátorských prací v letech 1950‒1952, kdy byla odstraněna omítka ze zdí.

Za nejkrásnější fresku je považováno zobrazení Bohorodičky Milostiplné s dítětem Ježíšem na klíně. Ježíš má v ruce košík a rozdává potravu potřebným. Místní věřící tuto fresku-ikonu považují za zázračnou.

Velkou hodnotu má rovněž celá kolekce portrétů srbských vládců a světců z rodu Nemanjićů.