Apoštol Jan

Apoštol Jan, též Jan Teolog (hebrejsky ‏יוחנן‏‎‎‎ „Johanán“, řecky Ἰωάννης) jeden z dvanácti apoštolů, syn Zebedeův (hebrejsky ‏יוֹחנן בן זבדי‏‎‎‎, Johanán Ben-Zabedi), bratr apoštola Jakuba. Podle křesťanské tradice je autorem biblických knih: Janovo evangelium, Zjevení a tří listů.

Apoštola znázorňován buď jako stařec (spíše ve východním umění), nebo jako mladý muž (v západním umění).

Symbolem sv. Jana je orel, některá jeho vyobrazení mají orlí hlavu nebo křídla ‒ tento symbol mu byl připsán pro jeho hluboké vzdělání.

Ve východní tradici je apoštol Jan často zobrazován na ikonách s učedníkem Prochorem na ostrově Patmos, kde dlouho přebýval ve vyhnanství:

„Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.“ (Zjevení Janovo 1, 9) 

Apoštol Jan je patronem teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkařů a košíkářů.