Aberdeenský bestiář

Jedná se obohatě iluminovaný středověký rukopis z Anglie kolem roku 1200, který je  –dnes uložen v University of Aberdeen (signatura Univ Lib. MS 24).

O manuskriptu

Původ rukopisu není znám – neznáme ani autora a místo, kde byl sepsán. Miniatury se však velmi podobají Ashmolskému bestiáři, což naznačuje, že obě knihy pravděpodobně pocházejí ze stejného skriptoria. Rukopis zůstal částečně nedokončený, jeho poslední stránky byly dopsány až ve 14. století. Poprvé je bestiář zmiňován v roce 1542, kdy po laicizaci klášterů ocitl v královské sbírce Jindřicha VIII. Na počátku 17. století byla kniha v rukou Thomase Reida, sekretáře krále Jakuba I. Stuarta, který jí věnoval Marischal College v Aberdeenu. Po sloučení Marischal College s univerzitou v Aberdeenu v roce 1860 přešel bestiář do univerzitní knihovny.

Ikonografie

Díky kvalitním miniaturám patří rukopis k nejznámějším bestiářům západního středověku. Miniatury jsou provedeny v románském stylu a umístěny ve zlatých rámečcích, mezi barvami převážuje červená a modrá. Kniha začíná scénami stvoření světa, zakončená Adamem, který dává jména zvířatům. Ilustrace jednotlivých zvířat doprovází popisy, jejichž obsah byl sestaven na základě několika spisů: Fyziologu, Etymologie Isidora Sevilly, Aviária Hugha z Fouilloy, Hexameronu Ambrože Milánského a Solinova pojednání Liber memorabilia.

Literatura:

Forrest, S. G., The Aberdeen Bestiary, Aberdeen University M.A. Dissertation, 1979.

Kauffmann, C. M., Romanesque Manuscripts 1066–1190: A Survey of Manuscripts illuminated in the British Isles, 1975.

Hassig, D., Medieval Bestiaries, text, image, ideology, Cambridge 1995.