Fresky kláštera svatých Petra a Pavla, Hercegovina

Menší klášter Petra a Pavla leží nedaleko města Trebinje. Podle tradice tudy procházeli a kázali na cestě do Dalmácie apoštolové Pavel a Titus. Archeologické nálezy potvrzují, že základy chrámů skutečně pocházejí z antických dob. Nový chrám-bazilika, z něhož si zde uvádíme ukázky fresek, byl rekonstruován v roce 2007. V originální freskové výzdobě se variují dva motivy – příchod a činnost apoštolů a historické události spojené s Hercegovinou.

Foto: Ignatij (Šestakov)