Dürer Albrecht

Albrecht Dürer (1471–1528)

Největší mistr renesance v severských zemích, význačný malíř, grafik a autor teoretických prací o umění se narodil v Norimberku jako syn zlatníka v roce 1471. Vyučil se malířem a dřevorytcem u mistra Wohlgemuta a v roce 1494 se oženil s Agnes Freyovou. Několikrát navštívil Itálii a Nizozemí, tehdejší nejvýznamnější střediska malířského umění. V letech 1494–1495 navštěvuje Benátky, kde studuje Mantegnu.

V následujícím asi desetiletém období se v Norimberku věnuje mědirytu, jeho tisky s typickým monogramem A.D. z tohoto období z něj učinily jednoho z největších grafiků všech dob, a právem mu zajistily už za jeho života nehynoucí slávu a všeobecnou proslulost. Není bez zajímavosti, že své rytiny umělec často datuje a na jejich zadní strany připisuje i různé obdivuhodné poznámky k tématu, které prozrazují jeho neobyčejný rozhled a upřímnou snahu o porozumění dané věci. Je autorem první knihy o využití geometrie a matematiky v malířství Pojednání o umění měřit, bez nadsázky první novodobé teoretické práci o umění vůbec–, jako i dalších cenných úvah dochovaných například v korespondenci. Dürer se stává uznávaným umělcem, v roce 1498 vydává svůj nejznámější soubor rytin na téma novozákonní apokalypsy. V témže roce pak maluje oltářní obraz pro Drážďany.

Na počátku 16. století, mezi léty 1505 a 1507, je Dürer opět v Benátkách a poté v Bologni. Zde se také setkává i s velkým mistrem Bellinim, který jeho tvorbu značně ovlivnil. V následujících letech 1512–1519 je umělec ve službách císaře Maxmiliána I. V této době, snad na sklonku roku 1515, si vyměňuje některá díla s Raffaelem a v roce 1518 se setkává v Augsbergu s Martinem Lutherem, s nímž zaníceně diskutuje o teologických otázkách. Albrecht Dürer byl hluboce věřící křesťan, který se vášnivě zajímal o dění v církvi a náboženské otázky a velmi je prožíval. Na jeho obrazech a tiscích se sakrální tématikou můžeme vidět, že Dürerovi nešlo jen o formální stránku obrazu, ale i o jeho hlubší duchovní smysl, který dokonale a procítěně vyjádřil.

V letech 1520–1521 se svojí ženou Agnes cestuje po Holandsku a setkává se mimo jiné s Grünevaldem. Umírá v rodném Norimberku v roce 1528 a zanechává za sebou rozsáhlé dílo.

Díla autora